کارگر خالی باربری،اتوبار حمل یخچال ساید،تهران 09126780801

حمل بار و اثاثیه منزل و کارگر خالی حمل یخچال ساید

وانت بار نیسان بار رسالتکارگر باربری،اتوبار،حمل یخچال ساید،و وسایل سنگین           09126780801

کارگر خالی باربری و اتوبار برای بار گیری و تخلیه بار در تهران

کارگر خالی برای حمل یخچال ساید و وسایل سنگین

09126780801

جابجا و حمل کردن وسایل سنگین نیاز به کارگر متخصص باربری دارد

ما با اعزام کارگر مخصوص اثاثیه این کار را برای شما دوستان عزیز آسان کردیم

شما همشهری های تهرانی فقط با یک تماس وسایل سنگین خود را جا به جا کنید